Sekce veřejných knihoven SKIP zve na V. pracovní setkání metodiků veřejných knihoven.
Akce se koná v Krajské vědecké knihovně v Liberci a je zaměřena na metodickou práci v knihovnách.

Spoluorganizátoři

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v Kutné Hoře, MSVK
v Ostravě, MZK v Brně, Knihovna města Olomouce a SKIP 07.

Dle Národní soustavy kvalifikací je workshop určen pro pracovníky na pozici Samostatný knihovník metodik (kód: 72-020-R). Účastníci obdrží osvědčení o účasti na akci.

Upozornění
Pojištění: organizátor akce nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během akce.